Det er mange flotte sykkelturer med utgangspunkt i ulike steder på Dovrefjell. De fleste turene er ikke merket spesielt, slik at det kan være nytting med et godt vegkart eller turkart for å finne fram. Flere av sykkelturene går i fjellet og fjellbjørkeskogen, og disse krever at en er utrustet for skiftende vær.

Dovre kommune med samarbeidspartnere arbeider også for å opparbeide ny tur- og sykkelvei over hele Dovrefjell. Sykkelvegen er ferdig mellom Dombås og Furuhaugli, og skal videreføres helt inn til Hjerkinn.