dovrefjell.pilegrimsleden.no · hajada@online.no · Telefon 924 83 147

I 2010 blir det opprettet 5 nye pilegrimssentere på Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Det nordligste og høyest liggende av disse er Pilegrimssenter Dovrefjell.

PLASSERING

Senteret er plassert på Hjerkinn, i nærheten av Eysteinkyrkja, med kontor på Hjerkinnhus, 1000 moh.

OPPGAVER

Senteret har fått ansvar for en del av Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim, veien fra Nord-Sel til Skaun. Oppgaven er å få flere til å bruke Pilegrimsleden/ Olavsveien.

HVORDAN FÅ FLERE TIL Å BRUKE PILEGRIMSLEDEN?

Det vil Pilegrimssenter Dovrefjell gjøre ved å:

  • være et informasjonssted hvor interesserte kan henvende seg og få hjelp til å legge opp vandringer for seg selv eller for grupper.

  • tilby vandringer i egen regi og i samarbeid med andre.

  • informere om åpne vandringer som arrangeres av andre.

  • tilby samarbeid med skolene med tilbud om undervisning og vandringer.

  • tilby samarbeid med menighetene med tilbud om foredrag, gudstjenester og vandringer

  • tilby samarbeid med lag og foreninger med tilbud om foredrag og vandringer.


 
 

Flere bedrifter