Eysteinkyrkja ligger på Hjerkinn, Dovrefjell 965 moh. Den ble reist i 1969 som en kirke for pilegrimer og andre ferdafolk. Kirken er tegnet av Magnus Paulsson. Utformingen er inspirert av Norges nasjonalfjell; Snøhetta.

Kirken har fått navn etter kong Eystein Magnusson som i følge sagaen lot bygge sælehus for ferrdafolket over Dovrefjell. Han var konge i Norge i perioden 1103–1123. Eysteinkyrkja er bygget i betong. Stein og sand til støypen er fra gruva på Hjerkinn, og du kan se det glitrer i svovelkis i solskinnet.

Eysteinkyrkja er åpen hver dag fra 11.00 til 16.00 i perioden 29. juni–9. august.