Dovre kirke ble bygd i 1736 og vigslet i 1740 med navn Zionskyrkja. Kirka var opprinnelig en tømmerkirke som ble skiferkledd i 1840–41. Døpefonten er fra middelalderen og hentet fra en eldre kirke på Bergsengjordet.

Altertavlen er skåret av Johannes Skraastad på slutten av 1600–tallet, mens Lars Pinnerud har skåret prekestolen og korskillet i første halvdel av 1700–tallet.

Like ved kirka, på Svendsgard, lå det tilsynelatende en enda eldre kirke. Denne er beskrevet som «Sveinsgardkyrkja a Dofrum» i Vatikan–arkivet. Fra Svendsgardkirka er det bevart en Marfia–figur i tre datert til 1250–1300 og en dørring i jern prydet med et dyrehode.

Kirken er åpen fra 10.00 til 15.00 alle dager i perioden 4. til 17. juli.