Dombås kirke er en korskirke fra 1939. Kirken er murt av sparagmitt fra Gudbrandsdalen, lokalt kalt Jøndalsstein. Kirken har 260 plasser. Den er tegnet av arkitekt Magnus Poulsson. Altertavlen viser den tronende Kristus og ti små bilder fra Kristi liv.

Kirken er åpen fra 10.00 til 15.00 alle dager i perioden 27. juni–7. august.