Her ønsker vi å gi deg en opplevelse av Dovrefjell. Vi vil vise deg hvordan fangst og ferdsel foregikk i tidligere tider. Ta turen i Fangstminneparken, eller besøk viewpoint SNØHETTA. Siden det vi ønsker å formidle er ute, er alle våre attraksjoner hos Besøkssenter villrein etablert utendørs.

I tråd med Miljømyndighetenes nye merkevarestrategi for Norges nasjonalparker, er Besøkssenter villrein nå det nye navnet på attraksjonene til Norsk villreinsenter på Hjerkinn. I sommersesongen vil attraksjonene, viewpoint SNØHETTA og Fangstminneparken, være åpne døgnet rundt.

Fjellet var viktig for våre forfedre. Her jaktet de rein og fjellrev. Jakten gav dem mat, klær og redskaper. Her fanget de rovfugler som de solgte. Hvordan de jaktet og drev fangst kan du se hvis du følger stien gjennom Fangstminneparken.

Reisen over Dovrefjell var tidligere kjent og fryktet. Her reiste kongelige, soldater, pilegrimer og andre. For å komme trygt over fjellet ble det bygget sælehus. Vil du se og oppleve hvordan de overnattet i fjellet kan du gå inn i sælehuset vi har satt opp i parken.

Besøkssenteret er åpent hele døgnet i barmarksesongen.